--

Menalar Amarah Berujung Rusuh


Oleh: John de Santo